Informacja: Numery taborowe są dopasowywane na bieżąco na podstawie danych z systemów TTSS oraz GTFS Realtime.
W przypadku braku zgodności identyfikatorów przejazdów pomiędzy źródłami danych dopasowanie może być błędne.

{}
Linia Kierunek Numer taborowy Pojazd trip_id vehicle_id