HK456
ModelMAN N8C-NF
ZajezdniaZajezdnia Nowa Huta (PH)
Niepełnosprawni♿ niskowejściowy
Klimatyzacja❄ klimatyzowany


 Tramwaj nie jest aktualnie zalogowany do systemu GPS.