HK461
ModelMAN N8S-NF
ZajezdniaZajezdnia Nowa Huta (PH)
Niepełnosprawni♿ niskowejściowy
Klimatyzacjanieklimatyzowany


 Tramwaj nie jest aktualnie zalogowany do systemu GPS.