HL401
ModelRotax/MPK EU8N
ZajezdniaZajezdnia Nowa Huta (PH)
Niepełnosprawni♿ niskowejściowy
Klimatyzacja❄ klimatyzowany


 Tramwaj nie jest aktualnie zalogowany do systemu GPS.