RF303
ModelDüwag GT8S
ZajezdniaZajezdnia Podgórze (PT)
Niepełnosprawniwysokopodłogowy
Klimatyzacjanieklimatyzowany


 Tramwaj nie jest aktualnie zalogowany do systemu GPS.