RW153+RB553
ModelSGP/Lohner E1+c3
ZajezdniaZajezdnia Podgórze (PT)
Niepełnosprawniwysokopodłogowy
Klimatyzacjanieklimatyzowany


 Tramwaj nie jest aktualnie zalogowany do systemu GPS.

Informacja: Niektóre wagony E1(+c3) i 105Na nie są aktywne w systemie z uwagi na brak zamontowanych urządzeń GPS.